20.10.13

La primera * The first

Estic d'estrena. Fa temps que tenia ganes de comunicar-me a través d'aquesta eina tant extranya que és internet i poder compartir imatges, pensaments, informació... Voilà!

The premiere. It's been a long time since I wanted to communicate through this queer tool that internet is, and share images, thoughts, information... Voilà!
Margarita i Sucre de Panela
photo©elisenda fontarnau

info:Sobre els edulcorants